Categorie archief: Stoelen

Restauratie van 6 houten designstoelen uit de jaren 40′

Restauratie stoelen

Zes houten designstoelen uit de jaren veertig, werden in atelier gebracht ter restauratie. Bovendien vond de eigenaar in ieder geval de aangebrachte vernis lagen  veel te donker.

Daarom werd er voorgesteld om eerst de vernislaag te verwijderen en dan de kleur van het blanke hout te beoordelen.

Al met al kon de opdrachtgever zich vinden in het resultaat. Vervolgens werden de andere stoelen eveneens ontdaan van hun vernis-laag.

Daarna werden bij enkele stoelen herstellingen uitgevoerd.

Afwerking houten designstoelen

Ten eerste werd het hout geschuurd. Vervolgens werden op een armleuning verschillende vernissen en olie aangebracht ter beoordeling. Nadat de opdrachtgever zijn keuze had gemaakt voor matte vernis werden de zes stoelen behandeld met drie lagen.

Detail van restauratie:

Stoelen vervanging biezen-zitting

Vervanging rieten zitting.

Bij stoel herstelling is het vaak een moeilijke keuze.  Stoelenmatter is eveneens een voorbeeld van de verdwijnende ambachten. Het is evenals meubelmaker arbeidsintensief werk, vandaar dit het beroep bij ons grotendeels is uitgestorven.

Ook in dit geval relatief veel werkuren. Toch is het van groot belang om ook deze opdrachten met heel veel zorg en vakkundig uit te voeren. Voor drie stoelen gevraagd om bestaande biezen zitting op kader te vervangen door hout.

 

Keuze hout voor stoel herstelling.

Wat naaldhout betrof kwam Larix het beste overeen.

Stoel herstelling
Originele biezen zitting op kader vervangen door Larix

stoel-restauratie4

Restauratie stoelen

Stoelen restauratie

Voor deze stoelen restauratie was enig vakkennis noodzakelijk. Deze zijn namelijk volledig handgemaakt waardoor geen enkel onderdeel gelijk is. Eenmaal de nieuwe onderdelen gemaakt wordt alles in elkaar gelijmd en vervolgens met lijmtangen in de juiste positie geklemd. Het is namelijk van groot belang dat alle vier de poten in één vlak blijven.

Herstelling van 4 stoelen, aangetast door houtworm, waarvan drie in iep en één in fruithout. Eerst werden de verschillende onderdelen uit elkaar gehaald. Daarna waar nodig onderdelen nieuw gemaakt en tenslotte werd het geheel weer vastgelijmd. De steunen van de zittingen werden vervangen waar nodig in originele houtsoort en vorm.
Alle hout werd behandeld met Aquamulti, de zichtbare delen met was.

restauratie herstelling stoelenstoelen restauratie

meer foto’s